Jaguar Land Rover Assistance

Hulp onderweg: Jaguar & Land Rover Assistance

Mocht u onverhoopt eens met pech worden geconfronteerd, dan biedt Jaguar en Land Rover een zeer uitgebreide en hoogwaardige noodhulp. Deze zorgt dat u snel en efficiënt weer op weg wordt geholpen. In vrijwel alle Europese landen kunt u tot 3 jaar (zonder kilometerbeperking) na de aflevering van uw wagen en 24 uur per dag gratis rekenen op de best denkbare mobiliteitsgarantie.

Hieronder leest u wat u allemaal mag verwachten wanneer u met pech wordt geconfronteerd.

In geval van nood

Is uw Jaguar of Land Rover door pech of een ongeval gestrand en kunt u dus niet meer rijden? Neem dan direct contact op met Jaguar Land Rover Assistance. Assistance is dag en nacht bereikbaar. U krijgt een medewerker aan de lijn die de noodhulp in gang zet.

Jaguar:

Vanuit Nederland: 0800 – 099 8808
Vanuit het buitenland: +31 20 - 5929294

Land Rover:

Vanuit Nederland: 0800 - 024 62 60
Vanuit het buitenland: +31 20 - 5929298

Om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, dient u de volgende gegevens bij de hand te hebben wanneer u belt:

- Uw naam of de naam van de eigenaar van de wagen;
- De plaats waar de wagen zich bevindt;
- Het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent;
- Het chassisnummer/model van de wagen;
- Een beschrijving van het probleem.

Alle medewerkers spreken en verstaan meerdere talen en zullen binnen de voorwaarden van de hulpverlening al het mogelijke doen om u optimaal te helpen. Wij verzoeken u om in een pechgeval zelf geen maatregelen te nemen die Jaguar of Land Rover Assistance ook voor u kan uitvoeren. Extra kosten die u dan maakt, kunnen namelijk niet worden vergoed.

Reparatie ter plaatse

Jaguar of Land Rover Assistance stuurt een technieker naar u toe die zal proberen uw wagen ter plaatse te herstellen en weer rijdend te maken. Zo verliest u geen tijd en kunt u uw reis meteen weer voortzetten.

Vervoer naar uw Jaguar Land Rover Authorised Service in de buurt

Kan uw wagen niet direct ter plekke worden hersteld? Dan zorgt Jaguar of Land Rover Assistance dat wagen en inzittenden naar de Jaguar Land Rover Authorised Service uw keuze worden gebracht. Daar ontfermen onze experts zich met gespecialiseerde apparatuur over uw wagen om deze zo snel mogelijk weer gerepareerd te krijgen. Deze berging, welke uitsluitend plaatsvindt vanaf openbare wegen of vanaf een plaats naast de openbare weg die wettelijk toegankelijk is, wordt uitgevoerd door Jaguar of Land Rover Assistance en is voor u geheel kosteloos.

Snelle levering van onderdelen

Wanneer Jaguar of Land Rover Assistance de wagen voor reparatie naar een Jaguar Land Rover Authorised Service dealer heeft laten brengen en onderdelen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de wagen niet ter plaatse beschikbaar zijn, dan zal de verzending van deze onderdelen naar de verdeler die de reparatie uitvoert, worden georganiseerd en betaald. Over het algemeen zal de levering van onderdelen nooit meer dan 24 uur in beslag nemen.

Vervangvervoer of hotelverblijf

Bevindt u zich in het buitenland en kan uw Jaguar of Land Rover niet op dezelfde dag worden gerepareerd? Dan zorgen wij ervoor dat u daar zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Jaguar Land Rover Assistance zal dan het volgende organiseren en vergoeden:

Passend vervoer
U wordt in staat gesteld om uw reis naar uw bestemming voort te zetten of om terug te keren naar huis (in het land waar de wagen staat geregistreerd). Daartoe biedt Jaguar of Land Rover Assistance eersteklas vervoer per trein of, als de treinreis onder normale omstandigheden langer duurt dan 6 uur, vervoer per lijnvlucht.

Hotelkosten
Wij organiseren een viersterrenhotel (of gelijkwaardig) in de omgeving waar u op reparatie van uw Land Rover kunt wachten. Deze vergoeding geldt vanaf de eerste dag waarop de wagen immobiel is, voor een duur van maximaal 2 dagen in het land waar de wagen staat geregistreerd, of maximaal 7 dagen elders in Europa (indien de wagen langdurig immobiel is).

Gratis wagenhuur
Kan de wagen, ondanks hulp onderweg of thuis niet dezelfde dag worden gerepareerd, dan zal Land Rover Assistance de kosten van een vervangwagen vergoeden. De vergoeding, tot het equivalent van een huurwagen uit het luxe segment (afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van immobiliteit), wordt betaald voor maximaal 2 dagen huur in het land waar de wagen staat geregistreerd of maximaal 4 dagen elders in Europa. Als begunstigde bent u verplicht om te voldoen aan de door het autoverhuurbedrijf gestelde voorwaarden.

Extra wagenhuur
Als de wagen, nadat deze immobiel is geworden, niet op de door Jaguar of Land Rover Assistance aangegeven datum is teruggebracht naar het land waar de wagen staat geregistreerd, zal een bedrag beschikbaar worden gesteld om een andere wagen te kunnen huren. De vergoeding tot een equivalent van een huurwagen uit het luxesegment, wordt betaald voor maximaal 2 dagen huur.

Repatriëring van uw wagen
Als blijkt dat uw wagen niet binnen 5 werkdagen kan worden gerepareerd, zal Jaguar of Land Rover Assistance de wagen repatriëren en naar de Jaguar Land Rover-verdeler vervoeren die het dichtste bij uw huisadres of de geplande bestemming is gevestigd. Daar repareren wij uw wagen dan zo snel mogelijk. Zo verliest u geen tijd met wachten op uw wagen. U reist zelf verder per trein of vliegtuig.

In andere gevallen, wanneer de wagen niet binnen 4 uur kan worden gerepareerd, zal Jaguar Land Rover zorgen voor eersteklas vervoer per trein of, als de treinreis onder normale omstandigheden langer duurt dan 6 uur, vervoer per lijnvlucht (toeristenklasse) om u of een door u aangewezen persoon, in staat te stellen de wagen op te halen. Het door Jaguar of Land Rover Assistance te betalen bedrag voor repatriëring mag niet hoger zijn dan de restwaarde van de gedekte wagen.

Douanerechten
Als het niet meer rendabel is om uw wagen te repareren, betaalt Jaguar of Land Rover de eventuele douanerechten die verschuldigd zijn als uw wagen in het buitenland achterblijft.

Voorwaarden voor de verlening van Jaguar en Land Rover Assistance
Hieronder vindt u de voorwaarden van het Jaguar en Land Rover Assistance Programma. Onze medewerkers beantwoorden graag eventuele vragen die u hierover mocht hebben.

Welke wagen is gedekt?
De Jaguar en Land Rover Assistance dekking is alleen geldig voor de Jaguar of Land Rover waarop Jaguar of Land Rover Assistance van toepassing is. Dat is in elk geval een wagen goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg en onderhouden volgens de Jaguar Land Rover-fabrieksvoorschriften.

Voor welke personen geldt het programma?
Begunstigden die zijn gedekt door Jaguar of Land Rover Assistance zijn de eigenaar, gebruikers of passagiers die binnen Europa in het gedekte voertuig reizen op het moment dat hulp is benodigd.

Waar geldt Land Rover Assistance?
Land Rover Assistance is geldig in deze Europese landen: Andorra, België, Bulgarije, Denemarken (excl. Faeröer-eilanden), Duitsland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland), Hongarije, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Kroatië, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (excl. Madeira), Republiek Ierland, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (incl. Balearische en Canarische eilanden), Tsjechië, Turkije (Europees deel), Vaticaanstad, Zweden, Zwitserland.

Wanneer bent u gedekt?
U bent gedekt als u in Europa in het gedekte voertuig reist wanneer u hulp nodig hebt. De dekking geldt indien de wagen letterlijk immobiel is door schade of storing.

Hoe lang geldt de dekking?
De dekking van Jaguar of Land Rover Assistance geldt voor 36 maanden vanaf de datum van inschrijving op het inschrijvingsbewijs. Er geldt geen kilometerbeperking.
Zijn er bijzondere voorwaarden?

De serviceverlening is alleen van toepassing indien Jaguar of Land Rover Assistance de hulpverlening onderweg en thuis voor u regelt.

Zijn er uitsluitingen?
Jaguar of Land Rover Assistance biedt u een uitgebreide service. Er zijn echter gevallen waarin geen beroep kan worden gedaan op vergoeding van gemaakte kosten of uitvoering van diensten uit het servicepakket. Deze vindt u hieronder (zie voor exacte voorwaarden het Servicecontract):

Indien u of een andere bestuurder zelf noodhulp of dienstverlening organiseert, zoals omschreven in het servicecontract, zonder dat Jaguar of Land Rover Assistance vooraf toestemming heeft verleend.
Als er sprake is van schade aan en/of verlies of vernietiging van eigendommen als gevolg van de uitvoering van de dienstverlening. Hetzelfde geldt ook voor ongedekte onkosten van welke aard dan ook.
Bij verlies of elke wettelijke aansprakelijkheid die het gevolg is van:

Ioniserende straling of besmetting met radioactiviteit.
Radioactief giftige explosieven of andere gevaarlijke eigenschappen van explosieven met nucleaire samenstelling of nucleaire bestanddelen ervan.

Als er sprake is van verlies, vernietiging of schade die een rechtstreeks gevolg is van drukgolven, veroorzaakt door vliegtuigen of andere luchtvaartuigen die zich verplaatsen met een snelheid gelijk aan of hoger dan die van het geluid.
Bij deelname aan autoraces, rally's, snelheids- of duurzaamheidstests.
Als er sprake is van schade of letsel, opzettelijk veroorzaakt door de begunstigde, of als gevolg van zijn/haar deelname aan een strafbare handeling of overtreding.
Als er sprake is van verlies of schade, direct of indirect veroorzaakt door oorlogshandelingen van welke aard dan ook, inclusief burgeroorlog, rebellie, revolutie, machtsovername, rellen of burgerlijke onlusten.
Bij onderhoud aan het gedekte voertuig dat niet in overeenstemming is met het geldende wegenverkeersreglement en met de richtlijnen van de fabrikant.
Als er sprake is van onkosten, welke dan ook, die onder normale omstandigheden door de begunstigde zelf zouden worden betaald, zoals brandstof of tolgelden.

Jaguar Land Rover „De Uiver”